PsykologPraxis
 
Supervision

Supervision

• Individuel supervision
• Gruppesupervision – teamsupervision
• Kollegial supervision
 

Individuel supervision

Ordet supervision har mange meninger og betydninger. Jeg ser supervision som en målrettet samtale mellem en supervisor og en professionsudøver, hvor formålet er at opgradere faglighed. Gennem supervision støttes den enkelte til at blive mere sikker i sit fag.
I supervisionen samarbejdes der om at afsøge forskellige handlemuligheder til håndtering af arbejdsmæssige udfordringer eller dilemmaer.
 

Gruppesupervision

Ved gruppesupervision arbejdes der med, hvordan et team konkret løser sine opgaver bedst og menneskeligt bæredygtigt.
Der arbejdes ud fra problemstillinger som er relevante for alle deltagere. Der kan også arbejdes med udgangspunkt i et tema som gruppen eller teamet ønsker sparring i forhold til. Vi indkredser og prioriterer i fællesskab, hvad der skal arbejdes med i supervisionen med udgangspunkt i teamets eller gruppens ønsker og behov.
 

Kollegial supervision

Jeg arbejder med undervisning i kollegial supervision og implementering af metoden.

Min teoretiske og metodiske tilgang i supervision er inspireret af forskellige psykologiske og sociologiske teorier. Jeg arbejder ud fra systemiske teorier, selvpsykologi, eksistentialistisk psykologi, positiv psykologi, kognitive teorier og læringsteorier.

Målgrupper

Jeg tilbyder supervision til forskellige målgrupper såsom folkeskolelærere, voksenundervisere, vejledere, pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere, plejeforældre, og interessegrupper.

Jeg yder supervision til nyuddannede psykologer.

PsykologPraxis v/ Lisbeth Jensen | Gormsgade 2, 2.tv., 7100 Vejle  | Tlf.: 61 65 96 30 | lisbethjensen50@gmail.com