PsykologPraxis
 
Coaching

Coaching

• Ledercoaching

• Organisationsudvikling

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er en målrettet, individuel udvikling af ledelsesmæssige ressourcer - med udgangspunkt i den aktuelle situation og dens muligheder.

Jo mere bevidst en leder er om sig selv og sin egen påvirkning - jo nemmere er det at kunne motivere, coache, kommunikere og opnå de ønskede resultater.

Ledercoaching kan også ses som en personlig læreproces og fremtidig investering i et kendskab til sig selv. Hvis man skal lykkes som leder, handler det grundlæggende om at være bevidst om sig selv i det menneskelige samspil: Hvordan påvirker jeg andre - og hvordan bliver jeg selv påvirket?

Udover at tilbyde den individuelle coaching, yder jeg konsulentbistand til udvikling af organisationer omkring f.eks. ; kommunikationstræning, udvikling af teamsamarbejde og processer omkring mål- og værdifastsættelse.

PsykologPraxis v/ Lisbeth Jensen | Gormsgade 2, 2.tv., 7100 Vejle  | Tlf.: 61 65 96 30 | lisbethjensen50@gmail.com